דף הבית >> מאמרים >> חקר עגנון
 

                                        לפתיחת קובץ: לחצו על שם הקובץ, ואז – 'שמור' , ואז – 'פתח'.

מאמרים בחקר עגנון

'האדונית והרוכל' - הופיע ב'גג' כתב עת של אגוד הסופרים.

על 'כתוב על עורו של כלב'

 
מאמר על הספור 'טלית אחרת' של עגנון. בכתב העת האיטנטרנטי עי"ן גימ"ל גליון ב'

    http://www.biu.ac.il/js/li/aj/second_issue.html
 

siyur-sipur