מאמר של גיא פרל באתר פסיכולוגיה עברית על הספר:

המטפל המושיע והאמבט האלכימי - סקירת הספר 'הקולנוע מטפל בנו'

 http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3037


הסקירה פורסמה לראשונה ב'שיחות' - כתב עת לפסיכותרפיה, כרך כ"ז, חוברת 3, יולי 2013, עמ' 328-330