תוכן העניינים

השלם ושברו
מבוא: מבנה ותהליכי הנפש לפי הגישה היונגיאנית והשתקפותם בחקר הספרות :
המיתוס, הארכיטיפים והלא-מודע הקולקטיבי; יונג ופרויד; פוסטמודרניזם ותורת יונג, פוסטיונגיאניות ולא-מודע תרבותי; הנשי; התאוריה היונגיאנית בחקר הספרות ; תורת יונג וחקר הספרות העברית; תהליכי הנפש וביטויים בספרות לפי יונג.

שער ראשון ספרות כללית
פרק א. גבריאל גארסיה מארקס – 'מאה שנים של בדידות' – המטריארכט וסמלי האלכימיה.
מבוא; המטריארכט והמעגל הסגור; המעגל האלכימי.
פרק ב. אלבר קאמי - אבנים חיות – טרנספורמציה אלכימית ותהליך חניכה בספור 'האבן הצומחת'
פרק ג. הדוב הפטוּר מתמותה – ספור 'הדוב' של פוקנר כספור חניכה.
פרק ד. הפצע והרופא – על הספור 'הרופא הכפרי' של קפקא
פרק ה. בורחס – החפוש אחר הכוּליוּת
פרק ו. פטריק וויט – 'ספורה של דודה' – השלם ושברו.
טבע וממשות; שגעון וממשות; מלים ומוזיקה; האלוהי; התבנית המיתית.
פרק ז. על שלשה ספרים של פ. וויט - על הרע ועל הגאולה: 'גולת המנדלה', 'יורדי מרכבה' ו'עין הסערה'.
גולת המנדלה; ספורה של דודה; עין הסערה; המכנה המשותף לשלושת הספרים.
פרק ח. מיירניק – ספור 'הגולם' - לפגוש את הגולם ואת האמיתי.
פרק ט. מיכאיל פרישווין – 'זן'-שן' - החניכה אל העצמי והחפוש אחר שורש החיים

שער שני. ספרות עברית
פרק י. ש"י עגנון – על ארכיטיפ ה'אנימה' והחמצת האשה ב'עידו ועינם' ובספורים אחרים של עגנון.
עידו ועינם; האשה, הדימוי הנשי-האנימה, והפער ביניהם כפער של הגשמה בספורים אחרים של עגנון; הרופא וגרושתו; שבועת אמונים; לילות; שירה.
פרק יא. ש"י עגנון - השיגעון ושירת הקבצנים הסומים – עוד מבט פסיכולוגי על 'ספור פשוט': האם והאשה; הקבצנים הסומים; השיגעון והמודעות.
פרק יב. ש"י עגנון – על אבן שאינה אבן – הספור 'על אבן אחת'.
חידת הפרשנות; פרשנות פסיכולוגית ; העצמי ופרשנות של פסיכולוגיה רוחנית ; האבן האלכימית – אבן החכמים; האבן ביהדות; אבנים כאותיות; אבנים בתרבויות אחרות; ההטמנה; ההטמנה בין הסתרה וגילוי; סבות הסתרה בספור; שימוש לרעה; הגנה-מרחק-ושכבות הספור; האנושי לעומת המיסטי; הבחירה המוסרית-אנושית; האור והאבן; האור והבחירה המוסרית בטוב שהוא העזרה לזולת ; על אפשרו. הסיום של כתיבת הכתבים; על אבן אחת – כספור בודהיסטי; החסד; נוימן והאדם המיסטי; על תפקיד הספרות והפסיכוטרפיה בדיון במוסר ובעשית טוב וחסד.
פרק יג. ש"י עגנון – סייפא וספרא – על הספור 'הסייף'.
פרק יד. שקיעה אדומה כמו דם – על 'שרשי אויר' של רות אלמוג.
פרק טו. א.ב. יהושע – 'מולכו' – הבטים פסיכולוגיים, מיתולוגיים ואקזיסטנציאליים.
פרק טז. א.ב. יהושע - 'מר מאני'. האינצסט הקדוש: מאניה של ארוס ומוות
פרק יז. א.ב. יהושע - ובהודו כבר היית? עיון ב'השיבה מהודו'.
פרק יח. גבריאל מוקד – סמלים אלכימיים והאל מרקורי או פוסט-מודרניזם.

שער שלישי. סמל, דימוי, שירה
פרק יט. סמל היה לפני שהסמל התחיל – על הסמל בשירה ובפסיכוטרפיה.
פרק כ. שירה היא העצמי ביותר - שירה כמצב נפש.
פרק כא. האש בתוך האבן – על הדימויים בשירה ועל הנפש .
פרק כב. נפש הזכרון היא שירת הנפש .
פרק כג. על השירה וצעדיו של הנעדר – לפי תמונה אחת של הצייר מ.ק. אשר.
פרק כד. מסע בליסבון ומפגש עם 'כל חלומות העולם' של המשורר פסואה.
פרק כה. על שירתה של חיה אסתר ועל שירה נשית .
פרק כו. שברון השיר – על בריאתו הנמשכת והולכת של שיר אחד.
פרק כז. משהו על הלשון והסמל ביהדות :
א. על קליפת אגוז.
ב. יופיו אינו ידוע – על יופיו של ר' יוחנן
ג. מדרש לשון – 'ויפגע במקום'.
פרק כח. התשוקה אל ההוויה שמעבר לסמל. א. התשוקה אל התמונה, הגוף והאני האוטנטי – רולאן בארת.
ב. התשוקה למפגש - התבוננות בשתי תערוכות. דצמבר 1998

מונחים

אינדקס

מקורות