טיפול ופסיכוטרפיה


https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=4521

המרפא הפצוע - מהשמאן ועד המטפל בן זמננו ( באתר פסיכולוגיה עברית)

האמבט האלכימי - יחסי מטפל-מטופל בגישה יונגיאנית בפגיעות מיניות

על הריפוי של ר' יוחנן. ספור תלמודי

הקדיש - תפילת מרפא

ארכיטיפים מיתוסים וטקסים בטפול

המטפל ויחסי מטפל- מטופל בספרות עכשוית / באתר בטיפולנט

יחסי מטפל- מטופל בגישה יונגיאנית / באתר פסיכולוגיה עברית

יחסי מטפל- מטופל בסרט אקווס

על יחסי מטפל-מטופל בסרטים: בספרי: בספרי 'הקולנוע מטפל בנו - יחסי מטפל-מטופל בסרטים'. רסלינג. 2013.

( ראו פרקים: ב - יחסי מטפל-מטופל. ג - ארכיטיפים המופעלים ביחסי מטפל-מטופל)