לפתיחת קובץ: לחצו על שם הקובץ, ואז – 'שמור' , ואז – 'פתח'.

על הסליחות

על מגילת רות

על שירת הים ועל בארה של מרים

הקליפה והאגוז - על הסמל  - ביהדות ובתודעה העכשוית

 מהאור הגנוז בגנוסטיקה אל האור הגנוז בחסידות  - פורסם  בכתב העת 'כוונים חדשים - כתב עת לעניני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות. חוב. 34.  2016.הקדיש - תפילת מרפאהריפוי של ר' יוחנןיופיו של ר' יוחנן

פרשת וישלח - הרצאה לון-ליר

פרשת ויחי

פרשת ויגש

פרשת בא

פרשת וארא

תפילת נעילה - פתח לנו שער
 


בבלוג שלי באתר פסיכולוגיה עברית :


http://www.hebpsy.net/blog.asp?id=31

מופיעות רשימות על:

  מחשבות על העקדה     http://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2126

 הלל הזקן,
שירת הים,
פרשת בא
פרשת וישלח
חלומות יוסף ופרעה
מגילת רות
פרשת ויחי

על הסליחות.
בין כסה לעשור - שירים על יונה והלוויתן.