לפתיחת קובץ: לחצו על שם הקובץ, ואז – 'שמור' , ואז – 'פתח'.

על גוסטב קלימט - באנגלית

The Paintings of Gustav Klimt - Death and the Maiden and the Artist as Son-Lover

   Harvest. 2006. On Erich Neumann. Vol. 52. No. 2.p.  91-110 

על שירתה של חיה אסתר - בצרפתית
 
 יחסי אב בן במבט בין תרבותי

Father-son relationships in a cross-cultural view

The Choice-preference, envy, competition, or alliance