לפתיחת קובץ: לחצו על שם הקובץ, ואז – 'שמור' , ואז – 'פתח'.


נקודת השיר - סקירת ספרו של גיא פרל 'יש נקודה מעל הראש שלך'
באתר פסיכולוגיה עברית  http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3092מאמרים על שירהיער של סמליםעל השירהשברון השיר

על השירה וצעדיו של הנעדר לפי תמונה אחת של הצייר קורנליוס אשר - בספרי 'השלם ושברו', (כרמל. 2009) פרק כ"ג.

הפואטיקה של הנשמה. פורסם ב'גג' 40. דצמבר 2016.