הופיע מאמר חדש שלי בכתב העת הפסיכואנליטי 'מארג' כרך ז 2016
מיתוסים וטקסים בחיפוש אחר האלמוות והנצחי
מטקסי הדת אל טקסי הפסיכותרפיה

( לרכישה: הוצאת מאגנס. )


    מסעודת הטוטם עד אפרסקי הנצח -
 סמלי מזון ממטבח הנפש - מבט יונגיאני -
מתוך כתב עת פסיכואנליטי 'מארג' .ד. 2013.

מעבר לטוב הפעיל : בפסיכולוגיה וביהדות. 

מתוך כתב עת פסיכואנליטי  'מארג'  ה. 2014
סיפוריו של ברונו שולץ וקרבת מוטיבים לעולמו של יונג. כתב עת פסיכואנליטי 'מארג'. כרך ו. 2015.                

בודדים אומרים - על הבדידות. מעגלי נפש 1. 2002

התפתחות התודעה במיתוסים ובציורי ילדים. מעגלי נפש 2. 2010

מהות הקבצן העוור בספור שבעת הקבצנים. מתוך: החיים כגעגוע. בעריכת ר. הורן. ידיעות אחרונות.

הכאב שלם כאמונה - מתוך הספר 'חידת היסורים' ידיעות אחרונות. 2012

  על מקומו של הקולקטיבי בתהליך האינדיבידואציה במבט יונגיאני

פרק  של רות נצר מתוך הספר: אל העצמי - תהליכי אינדיבידואציה ומעברי חיים  בעריכת דבורה נוב וברוך כהנא. הוצאת ראובן מס.2014