המלצה נהדרת על הספר - ידיעות אחרונות


על הספר

מסע הגיבורה – מסע הגיבורה אל עצמיותה
במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה
רות נצר
 
ספר זה הינו המשך והשלמה לספרי 'מסע הגבור', שיצא בהוצאת מודן (2011) שמשמש כספר לימוד במסגרות ההוראה של יונג, ובתחומי האקדמיה של הפסיכולוגיה, הספרות והדרמה.
מסע האינדיבידואציה הנשית מחייב משימות רבות נוספות מעבר למשימות ההתפתחות הרגילה של בנים. הסיבה היא השינויים הביולוגיים המעבריים בחייה של האשה שיש להם משמעויות נפשיות. מעברי חייה של האשה לאורך מעגל חייה דורשים התייחסות מיוחדת. החברה בימינו אינה ערוכה לחניכה נכונה של הבת להתבגרותה ושל האשה לבגרותה המאוחרת והתוצאה היא מצוקות נפש וחוליים נשיים. הספר מציע דרכי חניכה נכונה למעברי חייה.
הספר סוקר את האופן בו התרבות לדורותיה מתארת ומעצבת את מהלך חיי האשה, משימותיה, איכויותיה, ויעדיה. הספר בוחן במבט בקורתי את המיתוסים, האגדות והתאוריות של התרבות, ומראה כיצד כל אלה מבטאים את הדימויים הבעיתיים של הנשים בעיני הגברים, ואת הפחדים של הנשים והגברים אלה מאלה. דימויים אלה משרתים את הדיכוי הרב-דורי של האשה.
קריאתנו בחומרים אלה מגלה גם כיצד, למרות כל זאת,  הנפש מסרבת לדיכוי ומציעה לגיבורה במיתוסים ובאגדות פתחי מילוט, הצלה, תושיה וגבורה כדי להשיל את עצמיותה הכוזבת וכדי לחבור אל איכויותיה ואל עצמיותה הנשית. הספר מראה את השינויים  המתרחשים בספרות, בטלויזיה ובקולנוע בני ימינו, ומהווים מודל חדש לגיבורה בת ימינו כדי לפתח את עצמה ואת החברה כולה.
שפע המיתוסים והאגדות המשולבים במסע הגיבורה, הם מורי דרך המעניקים לכל אישה לאורך כל חייה עצות  והנחיה בעזרת החוכמה הטמונה בהם, ועומדים לימינה כגיבורת מסע חייה.
מסע הגיבורה, מזמין אותךְ למסעֵך האישי;  למודעות  לעצמך, להוציא לאור את עצמך, לזהות את סורגייך ולפרוץ אותם בדרכך.
 
 
תוכן העניינים / מסע הגיבורה
 
 
מבוא
חלק ראשון היערכות למסע
1. שלטון 'האם-הגדולה'
2. האישה במלכוד התרבות הפטריארכאלית
          א. פחד-דמוניזציה-הדרה
          ב. השתקת האישה – קומפלקס אכּו-נרקיס
          ג. בשבי המבט המיתי
          ד. פחד מהפאם פאטאל מול הערצת המדונה
          ה. אונס וגילוי עריות
          ו. מלכודת אידיאל היופי
          ז. אידיאל הסבל הקורבני-מזוכיסטי וההקרבה העצמית
          ח. ביטויי המלכוד הנשי ביצירה הסיפורית
חלק שני תחנות במסע
3. ייחודו של מסע הגיבורה
4. העלמה הנצחית, הפואלה
          א. מאפייני הפואלה
          ב. קומפלקסים של הפואלה
          ג. תרדמת פואלית, בשבי האם והאב
          ד. רוחניות, ארוטיות, אקטיביות
          ה. גאולת הפואלה וריפויה
5. בנות ואימהות
          א. אינטימיות אם-בת
          ב. קומפלקס אם
          ג. חידוש הקשר אם-בת
6. בנות ואבות – קומפלקס אב
7. המסע אל הגברי
          א. התפתחות האנימוס
          ב. הפאלוס הסמלי
          ג. נשים לוחמות
          ד. שילוב הגברי והנשי
8. הגוף הנשי – נחשק ודחוי
          א. היחס אל גוף האישה ואל מיניותה
          ב. על הדם הנשי – נידה ונידוי
          ג. הקשר בין מצוקות הנפש למחלות
9. מעבר מנערות לנשיות
          א. חניכת המתבגרת וטקסי מעבר
          ב. חניכה משובשת
          ג. תיקון עכשווי
          ד. על פצע ודימום בחניכת הנערה
10. מסע אל הזוגיות
          א. מכשלות בדרך אל הזוגיות
          ב. אינדיבידואציה בעקבות האהבה
          ג. חיי נישואין
11. משא האימהות
12. התבגרות שנייה
          א. מנופאוזה
          ב. התחדשות במחצית השנייה של החיים
13. בגרות מאוחרת – לקראת זיקנה
חלק שלישי מהות האישה והעצמתה
14. האישה והנשי
15. התודעה הנשית
16. בין חוכמה לרוחניות
17. אלות, אלים וארכיטיפים בכל אישה
18. השבת המודחק הנשי

 
 
 

siyur-sipur