תוכן עניינים

מסע הגיבור
תהליך התהוות הנפש במיתוס, במעגל החיים ובתרפיה


תוכן עניינים

מבוא
פרק ראשון: איזהו גיבור
א. מיתוס מסע הגיבור והתפתחות הנפש
ב. שלבים בהתפתחות הגיבור
ג. מסע הגיבור בשירות התפתחות תודעת האגו
ד. תודעת הזמן והמוות
ה. הגיבור והמאמץ
ו. הגיבור הלוחם
ז. הגיבור המורד
ח. גיבור התרבות
ט. גיבור-מנהיג
כריזמה
השאמאן
י. האמונה במסע
י"א. האמן כגיבור
י"ב. גיבורים מודרניים
הגיבור המכני
גיבורי המדע הבדיוני
י"ג. האל המקראי כגיבור
י"ד. מפגש הגיבור עם הדתי והמיסטי
ט"ו. הגיבור היהודי-עברי
ט"ז. ארכיטיפ הגיבור במזרח הרחוק
פרק שני: בדידותו של הגיבור
פרק שלישי: סימני דרך בדרכו של הגיבור
א. מטלות, מבחנים ומשימות חניכה של הגיבור
ב. מורי הדרך של הגיבור
ג. מתנות ועצות
ד. אזהרות ואיסורים
פרק רביעי: קשרי משפחה
א. הגיבור והאם
ב. הגיבור גואל העלמה
ג. הבן המאהב
ד. הגיבור והאב
ה. הגיבור והחניכה
ו. הקומפלקס האדיפלי – תסביך אדיפוס
ז. גילוי עריות
ח. ההיפרדות מהורים, הכשל ההורי וההצלה
פרק חמישי: כשליו של הגיבור
א. היבריס - גאוות יתר
ב. העלם הנצחי – פואר אטרנוס
הפואר ודמויות מיתיות
הפואר ותרדמת עלומי הנצח
היבטים חיוביים של היסוד הפוארי
הטיפול הנפשי בפואר
הדיאלקטיקה פואר-סֶנֶקְס
הפואר והטריקסטר
דמות הפואר באמנות
ג. גיבור מדומה-כוזב
ד. אנטי-גיבור
גיבור במסווה של אנטי-גיבור
פרק שישי: סבלו של הגיבור
א. הסבל
ב. הפגיעה הגופנית והנכות
ג. אמפתיה, חמלה ורחמים
ד. הגיבור הטרגי
ה. נפגעי טראומה כגיבורים
ו. התפייסות והשלמה עם הפגיעה
פרק שביעי: צל, חטא, אשמה, כפרה וחנינה
א. הגיבור וצלו
ב. חטא ואשמה
ג. וידוי, כפרה וחנינה
פרק שמיני: המטפל כגיבור
פרק תשיעי: השיבה