מעגל החיים

בסרטים של אקירה קורוסאווה ותיאו אנגלופולוס

רות נצר
בסרטיהם של קורוסאווה ואנגלופולוס, מענקי הקולנוע של המאה העשרים, משתקף עולם מיתי מרתק שמכיל שפע של ארכיטיפים, סמלים ומיתוסים של מעגל החיים. הניתוח המשווה של היצירות נסמך על הבנת הנפש לפי פסיכולוגית המעמקים של יונג ומתמקד במוטיבים של המסע, החיפוש, השיבה הנצחית.
ספר זה שהוא ספר שלישי שכתבה רות נצר על קולנוע, בהוצאת רסלינג, מתבונן בשמונה פרקי חלומות של הסרט 'חלומות' של י, ובמכלול סרטיו של תיאו אנגלופולס.
'חלומות' של קורוסאווה מתאר את מסע האינדיווידואציה מילדות עד זקנה, ומתעד את הדילמות השונות של האדם, המפגשים והמאבקים עם הלא-מודע, והחוויות המשמעותיות. המוטיבים בחלומות הם: כורח הפרידה מהאם, האבל על הפרידה מהאלים ומהטבע, מאבק בעוצמות כוחות הטבע ובריחה לדמיון, מאבק ברגשי אשמה ובפוסט-טראומה של קרב, מאבק בהצפה של העולם היצירתי וסכנת השגעון, מפגש עם ההיבריס הטכנולוגי והקרינה האטומית, הסבל של ההרס האקולוגי, ושיבה על עבר כפרי פשוט ומפגש מפויס עם המוות.
סרטי המסע של אנגלופולוס עוסקים כולם בחפוש הנואש להשיב דבר מה שהיה ואבד והוא בשורש נשמתנו. הרקע האישי לחיפוש שלו הוא החיפוש אחר האב שנעלם והחיפוש מכיל בו גם את החיפוש אחר האשה והאהבה ואחר המימוש היצירתי והעצמי האמיתי. באמצעות אודיסאוס ומיתוסים של יוון הקדומה משיב אנגלופולוס את היווני הפגוע ממלחמות המאה העשרים, אל שורש נשמתו במקורותיו ההיסטוריים, המיתיים והתרבותיים.

המלצה על 'מעגל החיים בקולנוע', באתר גודטיים:
ספר נוסף של רות נצר התפרסם בהוצאת רסלינג. "מעגל החיים בסרטים של אקירה קורוסאווה ותיאו אנגלופולוס", המשלב בין קולנוע לפסיכולוגיה ובין ספרות ומחקר. מרתק

http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836168                     


תוכן הענינים:

מבוא: מיתוס, צילום וקולנוע  /  7
            מיתוס, צילום וקולנוע
1 .  המסע במעגל החיים בסרט 'חלומות' של קורוסאווה  /  23
     הקדמה / על החלומות / שמונת פרקי החלומות / חלום ראשון - "זריחה בגשם" - כורח הפרידה מהאם / חלום שני –"מטע האפרסקים"– האבל על הפרידה מהאלים ומהטבע / חלום שלישי - "הסערה" - מאבק בעוצמות הטבע ובדמיון / חלום רביעי - "המנהרה" - מאבק ברגשי אשמה ובפוסט־טראומה של קרב / חלום חמישי - "העורבים" - מאבק בהצפה יצירתית וסכנת השיגעון לפי ואן גוך / חלום שישי - "הר פוג'י באדום" - מפגש עם ההיבריס הטכנולוגי:
התפרצות קרינה אטומית / חלום שביעי - "הדמון הבוכה" - מפגש עם הסבל מההרס האקולוגי / חלום שמיני - "כפר טחנות המים" - שיבה אל עבר כפרי פשוט ומפגש מפויס עם המוות / הטקסים / השיבה הנצחית והזמן / המוות / מעברי סף וגשרים / סמלי כּוליות העצמי / אפילוג
2  .   המסע במעגל החיים בסרטיו של תיאו אנגלופולוס  /  169
  הקדמה / תוכנם ומשמעותם של עיקר הסרטים / 'מסע השחקנים) '4791( / 'מסע לקיתרה ) '1983( / 'מגַּדֵּל הדבורים) '1986( / 'נוף בערפל) '1988( /'על רגל אחת) ' 1991( / 'האחו המתייפח) '2003( / 'אבק הזמן) '2008( /ניתוח מורחב של המוטיבים המיתיים של המסע בשני סרטים / 'המבט של אודיסאוס) ' 1995( / 'נצח ועוד יום) '1998( / המיתוס, המסע, החיפושוהשיבה הנצחית / אוטוביוגרפיה נפשית / אוטוביוגרפיה קולנועית והקולנוע כמטפורה / רגש וחמלה / היופי, השירה והמוזיקה / ההיבט הרליגיוזי3. . השוואה של שני היוצרים  /  257
מקורות  /  263                                                     רשימה של שבתאי מג'ר על הספר 'מעגל החיים'