תכן העניינים

נפש הספרות -   תוכן הענינים:
 
הקדמה
 
מבוא : "תת הכרה נפתחת כמניפה"  – כתיבה אנליטית ברוח יונגיאנית
 
שער ראשון: ספרות    
 
פרק א. התבוננות על מעשה הספרות
"ואין המעשה מתחלף בפרושים" – על ספרות וחלום
מראות וכפילים – 'שקספיר כפסיכואנליטיקן' ובעיית הפרשנות – מרדכי גלדמן
ספרות אוטוביוגרפית כמיתוס – אסתר קאמרון
הרהורים על החלק והשלם בעקבות 'מייסטרים גדולים' של תומס ברנהרד

פרק ב. על המסע הגברי
על הקבצן העוור ב'שבעת הקבצנים' של ר"נ מברסלב
על גבורה ותבוסה ב'מובי דיק' של מלוויל ו'הזקן והים' של המינגווי
העלם הנצחי – פיטר-פן והנסיך הקטן
האנטי-גבור ביצירות של בקט, מלוויל ואחרים
תקופה לא טובה לקוסמים –  'געגועי לקיסינג'ר' של אתגר קרת

פרק ג. על המסע הנשי
'מוֹמוֹ' של מיכאל אנדה – אגדה למבוגרים על העצמי הנשי  
'עליסה בארץ הפלאות' – האמנם מסע נשי?
ז'וז'ה סאראמאגו – 'הספור על האי הנעלם' והאשה המנקה ומטליאה גרבים
האם ישו היתה אשה? על 'דרך היסורים של הגוף' של קלאריס ליספקטור
'והוא האור' של לאה גולדברג – הגבר, התהום והאור

פרק ד. על מצוקות הנפש ומאוויי הנשמה
קוטזי – 'חרפה' – גאולת האנימה והנשמה
מבט מחודש על 'הזר' של קאמי
מעשה בלויתן  – על 'לויתן' של ג'וזף רות
ברוס צ'טווין – אדם המאוהב בעולם – על נתיבי השיר של האבוריג'יניםיודורה ולטי –  'אהבה ראשונה' – הצל והערגה למפגשיהודית הנדל – 'טרופו של חולה הנפש'
'מצבי רוח' – יואל הופמן מטפל במטפלים
'צייד בודד הוא הלב' – החיפוש אחר זולתעצמי – קארסון מק'קאלרס.
פלנרי אוקונור – 'כל מה שעולה מתכנס' – על הרוע ועל ההתגלות 

פרק ה. על קפקא
בין דין לחסד – על ה'גלגול', על קפקא מפליג בספינה ושיר אחד
על רישום אחד של קפקא
 
שער שני: על עגנון
האלה הנוראה בספור 'האדונית והרוכל' של עגנון
"זה שאנו מסיחים דעתנו ממנו"  – על 'טלית אחרת' של עגנון
חלום של עגנון על היעוד הרוחני והחמצתו וקרבת מוטיבים לר"נ מברסלב 
עד הנה
 
שער שלישי:  שירה
 
פרק א. על השירה
 
1.שירה היא הלחש שמניע את העולם
2. יער של סמלים
3. חלום שירה – שירה כחלימה ערה
4. השירה על הקירות בדרום אמריקה
5. הבקתה והזוהר - שירה מיסטית
6. על שירה מתווכת
7. על הפואטיקה של הנשמה
8. מיתופואטיקה – המיתוס הוא שירה
9. הפואטיקה בקולונע
 
פרק ב. על ספרי שירה
 
1.שירתו של אריה לודוויג שטראוס – האימה, הקריאה והשאלה
2.אבנר טריינין –  'החזרות' – הנוסחאות המופלאות של האבסורד
3.אחוד הניגודים והמחזוריות ב 'ארבע קוורטטים' –  של ת.ס. אליוט
4.לחישה שמאנית – על שירי מערה של גיא פרל
5.חיים גורי –   העד והמתעד
 
 
פרק ג. על שירים
 
1.יהודה עמיחי – האב ועשרת הדברות
2.חוה פנחס כהן –  האשה ה'עקודה'
3.על פוגת-מוות של צלאן
4.שירים על הנקודה אצל גיא פרל ועוד
5.בין כסה לעשור – שירים על יונה
6.הרהורים אודות השיר על הקנאה
7.שירה ממבט הנפש – שירה במרחב הלימינלי
 
שער רביעי. שחזור מיתופואטי -  המיתוס של דמטר ופרספונה
 
מונחים יונגיאניים
מקורות