לפתיחת קובץ: לחצו על שם הקובץ, ואז – 'שמור' , ואז – 'פתח'.
 מונולוגים סיפורונים  כפילתי

 פרק אוטוביוגרפיה1

 פרק אוטוביוגרפיה 2     

 פרקים אלה הם מתוך אוטוביוגרפיה משפחתית, 'ההתחלה-נומה עמק' 
שראתה אור בהוצאת כרמל. 

תעודה - בקור בבית אבות

 תגובה לבקור בבית אבות