ספרי שירה

1987 אלף ירוק ויטראג'
1989 ספרית פועלים בקר אפריל (פרס אק"ום בעילום שם)
1991 הקבוץ המאוחד הרמס ושירים אחרים
1998 תמוז-אגודת הסופרים האדום של הלבן (פרס טשרניחובסקי)
1998 פרס ויצ"ו לאשה היוצרת
2000 כרמל שחרית (בסיוע מענק קרן תל-אביב וקרן עמוס)
2003 כרמל אשה – שירים ורישומים (בסיוע מענק קרן תל-אביב)
2006 כרמל עקבות (פרס אקו"ם בעילום שם ע"ש נתן יונתן וקרן עמוס)
2006 כרמל קדיש לאבא
2011 פרדס ריסים
2015 ספרא. הגוף היחיד ( פרס איגוד סופרים בישראל)
2019 כרמל.  עפאים. (בסיוע קרן אקום לקידום היוצר והיצירה בישראל)

(להשיג באתרים הווירטואליים או באתר של הוצאת כרמל, פרדס, וכן אצל המחברת)

מובאים כאן דברי שופטי פרסי השירה שקבלתי עד כה.
שירי 'בקר אפריל' זכו בפרס אקו"ם לשירה בעילום שם לשנת 1988
"שירים מפרי עטה של משוררת בשלה. בספר קשת רחבה של חוויות ותמיד נמצא להן ביטוי פשוט, מדויק ומקורי. בצד שירים על אמהות, אהבת רחוקים ואהבת קרובים, מעבר לכל אלה, אמונה עמוקה במה שמעבר לנגלה לעין" (מדברי שופטי הפרס –. נתן יונתן. גיורא לשם)

קבץ שירי 'האדום של הלבן' זכה בפרס טשרניחובסקי לשנת 1997 : "שירי הקבץ נוגעים בחושי ובמיתי, בריאליה ובחלום, באנושי ובאלוהי, בנפש ובנשמה, ובאמנות המבקשת להכיל אל כל אלה ב"רגע העולם" ( שלום רצבי, אשר רייך).

הספר 'עקבות' כולל את רוב שירי קבץ השירים שזכה בפרס אקו"ם בעילום שם ע"ש נתן יונתן לשנת 2005 .
מנימוקי השופטים: "עולמו הפיוטי של קובץ השירים מגובש ושלם, עשיר באסוציאציות תרבותיות ויהודיות. השירים מהווים ביטוי אותנטי וכן להוויה הנשית והיהודית של היוצרת, בעידון ובנגיעה בתחושות אינטימיות. לשונה מדויקת, בשלה, נקייה ממליצות וכל יצירה בקובץ אינה נופלת מקודמתה. (מאיה בז'רנו, יחיאל חזק)

'הגוף היחידי' זכה בפרס אס"י לשנת 2013

השופטים ציינו כי "הקובץ עמוק ומרגש מאד, רב תובנות וכתוב היטב. שיריה של רות נצר מכילים זיקות משפחתיות, יהודיות, מיתולוגיות, אמנותיות, פסיכולוגיות וארספואטיות; זיקות אל הגוף, אל הנשמה, ואל השירה. הגיוון ניכר בתכנים וגם באופני כתיבה שונים שבין המינימלי התמציתי לבין שורות דבור ארוכות, בין מטפורות לבין "דיבור מהפה ושם של החיים) ". חיים נגיד, ישראל בר כוכב, זיוה שמיר)