ראיונות על שירתי

ניצה גורביץ. כלים שלובים. דבר. 18.1.1987
מיה ירון. המחויבות ליצירה. צומת השרון (מקומון). 11.12.1987. ע' 81
לאה שניר. מן הנסתר אל הנגלה. על המשמר. ע' 19. 29.5.1992
סוזי רוסק-אושרוב. זן בשלש שורות. צומת השרון. 1992
תלמה דינשטיין. שתי שיחות על שירה וחלום. (מתוך עבודה סמינריונית לסמינר מ.א. בלימודי כתיבה יוצרת. אוניברסיטת בן- גוריון). עלי שיח 46. 2001.
צילה טנא. ראיון על יצירתי ועל 'הגוף היחיד'. פסיכואקטואליה. ינואר 2016.
מירי גלעד. רוב השירים מלמדים אותי לחיות. ראיון על 'הגוף היחיד'. חוברת 'גג' של איגוד סופרים בישראל. גליון 39. 2016