מענקים ופרסי שירה

מענקים ופרסי שירה

מענק הוצאה לאור לספר שירה:קרן עמוס 2000, 2006.
קרן תל-אביב 2000, 2003פרסים:1. פרס אקו"ם בעילום שם על הספר 'בוקר אפריל' 1988:

זהו קבץ שירים המפתיע בבגרות המחשבה, בדקות ההגות ובדיוק הניסוח: שירים מפרי עטה של משוררת בשלה. בספר קשת רחבה של חוויות ותמיד נמצא להן ביטוי פשוט מדויק ומקור:
"הלכנו לחנות נעלים בדרך / ראיתי צפור שחורה צהובת מקור. / אמרתי לה: תראי איך החלום מוליך אותנו, תראי כמה התינוק / יפה. עם הבד הכתום משי / אל תחששי מקול המים. אני נגועה / אמרתי לך / מאהבה"
בצד חווית האהבה, שירים על אמהות, אהבת רחוקים ואהבת בשרים ומעבר לכל אלה אמונה עמוקה במה שמעבר לנגלה לעין: "כשאת צועקת, פגה לא חנוטה, כל דבר / שצובר כוחות הנפש שומר אמונים / ממיר קסם בקדושה"

על החתום:חברי ועדת השיפוט: נורית זרחי, א.ב. יפה, חיים פסח.


2. פרס ויצ"ו לאשה היוצרת. 1998:

שירתה של רות נצר נותנת ביטוי הולם לפרדוקס הנצחי של האמנות בכלל ושל אמנות השירה בפרט. היא – כלשונה – נעה על המתח הנצחי שבין הבלתי ניתן להבנה לבין הבלתי ניתן להאמר. תנועה זו מקפידה כל העת על "מינון נכון של ראייה". "יראת מלים" מחמירה את ניסוחיה ומשאיר אותה לתמיד במתח הבלתי מסופק שבין רעב לשובע.
בשפתה החסכונית היא מנסה " לקבע עולם לפרוס / את האויר / להבנות דקות".
פריסה דקת הבנה זו ניזונה מעולמות הפסיכולוגיה ואמנויות הצילום, הפיסול והציור.
אלה נותנים אותות ברורים – תמטית וצורנית – בהיותה נעה בין הקטבים של שירה הרמטית והדוקה – במחווה להרמס אביה של אמנות סגירת הכלים – לבין שירה ויטראג'ית.
בזו האחרונה, מגלה הקורא כצופה את יפי הצבעים והצורות כשהאור מגיע מבחוץ ושומה עליו לחדור אל תוך-תוכה של האפלולית, כמו בציור הפלמי וההולנדי של וורמיר ןרמברנדט. יחס בינארי נוסף מצוי בחיבור בין קדש לחול, שאף בו מוחשת נוכחות האל בפרטים. רות נצר ממזגת את מקורותינו היהודיים – דתיים – מיסטיים עם אלה של שירת ההייקו; את מסורת הויטראג' הגותי המסובך, הכבד והאפלולי עם זה המאטיסי ואף השאגאלי הקליל והמואר.
עושר עולמותיה ויכולת התבוננותה האנליטית והמעמקיה שמורים לה לטובתה ולטובתנו, הקוראים, ו"מעט האור שנשפך על היד הרושמת" מאיר גם את עולמנו; דעתנו מוסחת לרגע מן התעלה האפלה והעמוקה החוצה אותו ומגביהתנו אל על.
על כל אלה מוענק לה היום ציון לשבח אישי ממייסדת קרן האשה היוצרת בספרות, הסופרת והמתרגמת גילה אוריאל.

על החתום:

ד"ר אביבה דורון – יו"ר ועדת השיפוט.
ד"ר רחל פרנקל-מודן.
הגב' גילה אוריאל.
הגב' עדנה מיטווך-מלר.

21.6.1988


3. פרס טשניחובסקי-אגודת הסופרים – 1988
על הספר 'האדום של הלבן'

חברי ועדת השיפוט: אשר רייך. שלום רצבי. אהרן בר


4. פרס אקו"ם ליצירה בעילום שם בתחום השירה, על שם נתן יונתן – 2005

מנימוקי השופטים: עולמו הפיוטי של קובץ השירים מגובש ושלם, עשיר באסוציאציות תרבותיות ויהודיות.
השירים מהווים ביטוי אוטנטי וכן להוויה הנשית והיהודית של היוצרת, בעידון ובנגיעה בתחושות אינטימיות.
לשונה מדויקת, בשלה, נקייה ממליצות וכל יצירה בקובץ אינה נופלת מקודמתה.
דבר השופטים לפרס בעילום שם לשירה: השופטים מבקשים לציין כי הם היו תמימי דעים, כי היו לפחות 15 כתבי יד ראויים והבחירה היתה קשה ביותר.על החתום:

חברי ועדת השיפוט: מאיה בז'רנו, חיים נגיד, יחיאל חזק

5. פרס אס"י של איגוד סופרים בישראל. 2013.
השופטים ציינו כי "הקובץ עמוק ומרגש מאד, רב תובנות וכתוב היטב".