ספרי עיון


מסע אל העצמי – אלכימית הנפש – סמלים ומיתוסים'. 2004. מודן.
הקוסם, השוטה והקיסרית – מעגל החיים בטארוט ובתרפיה'. 2008. מודן.
השלם ושברו – מאמרים על ספרות ממבט פסיכולוגית המעמקים של יונג'. 2009. כרמל.
מסע הגיבור - תהליך התהוות הנפש במיתוס, במעגל החיים ובתרפיה – מודן. 2011.
הקולנוע מטפל בנו - יחסי מטפל-מטופל בסרטים. רסלינג. 2013  
נפש הקולנוע - ארכיטיפים ומיתוסים בסרטים. רסלינג. 2014.
מעגל החיים בסרטים של אקירא קוראסאווה ותיאו אנגלופולוס. רסלינג. 2016.
מסע הגיבורה אל עצמיותה - במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה. מודן. 2019

( את הספרים ניתן להשיג בחניות הספרים, באתרי ספרים  ואצל המחברת)
 

siyur-sipur