על הספר


המלצה נהדרת על הספר - ידיעות אחרונות

ראיון אתי על הספר במעריב


מאמר על הספר ב'מקור ראשון' - ד"ר רבקה שאול

יערה בן דוד על מסע הגיבורהעל הספר
מסע הגיבורה – מסע הגיבורה אל עצמיותה
במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה
רות נצר 
ספר זה הינו המשך והשלמה לספרי 'מסע הגבור', שיצא בהוצאת מודן (2011) שמשמש כספר לימוד במסגרות ההוראה של יונג, ובתחומי האקדמיה של הפסיכולוגיה, הספרות והדרמה.
מסע האינדיבידואציה הנשית מחייב משימות רבות נוספות מעבר למשימות ההתפתחות הרגילה של בנים. הסיבה היא השינויים הביולוגיים המעבריים בחייה של האשה שיש להם משמעויות נפשיות. מעברי חייה של האשה לאורך מעגל חייה דורשים התייחסות מיוחדת. החברה בימינו אינה ערוכה לחניכה נכונה של הבת להתבגרותה ושל האשה לבגרותה המאוחרת והתוצאה היא מצוקות נפש וחוליים נשיים. הספר מציע דרכי חניכה נכונה למעברי חייה.
הספר סוקר את האופן בו התרבות לדורותיה מתארת ומעצבת את מהלך חיי האשה, משימותיה, איכויותיה, ויעדיה. הספר בוחן במבט בקורתי את המיתוסים, האגדות והתאוריות של התרבות, ומראה כיצד כל אלה מבטאים את הדימויים הבעיתיים של הנשים בעיני הגברים, ואת הפחדים של הנשים והגברים אלה מאלה. דימויים אלה משרתים את הדיכוי הרב-דורי של האשה.
קריאתנו בחומרים אלה מגלה גם כיצד, למרות כל זאת, הנפש מסרבת לדיכוי ומציעה לגיבורה במיתוסים ובאגדות פתחי מילוט, הצלה, תושיה וגבורה כדי להשיל את עצמיותה הכוזבת וכדי לחבור אל איכויותיה ואל עצמיותה הנשית. הספר מראה את השינויים המתרחשים בספרות, בטלויזיה ובקולנוע בני ימינו, ומהווים מודל חדש לגיבורה בת ימינו כדי לפתח את עצמה ואת החברה כולה.
שפע המיתוסים והאגדות המשולבים במסע הגיבורה, הם מורי דרך המעניקים לכל אישה לאורך כל חייה עצות  והנחיה בעזרת החוכמה הטמונה בהם, ועומדים לימינה כגיבורת מסע חייה.
מסע הגיבורה, מזמין אותךְ למסעֵך האישי;  למודעות  לעצמך, להוציא לאור את עצמך, לזהות את סורגייך ולפרוץ אותם בדרכך.


מסע הגיבורה: מסע האישה אל עצמיותה במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה / רות נצר
ממליץ: גיא פרל

מתוך: המוסך. 18.4.19.

ספר האביב שלי הוא ספר חדש מאת האנליטיקאית היונגיאנית, המשוררת וחוקרת התרבות רות נצר. באמצעות ניתוח מיתוסים, אגדות עם, יצירות ספרותיות וסרטי קולנוע, משרטטת נצר את מסעה של הנפש הנשית – החל מימי שלטונה של "האם הגדולה", דרך השתקת הנשיות ודחיקתה על ידי כוחות פטריארכליים ועד לתהליכי שחרור האיכות הנשית בנפש ובעולם והאינדיבידואציה של נשים.
בהישען על הפרספקטיבה של התאוריה היונגיאנית, יוצרת נצר אינטגרציות מרתקות בין תהליכים חברתיים והיסטוריים, תהליכים המתרחשים בתודעה המשותפת הכלל אנושית (שיונג כינה "הלא מודע הקולקטיבי") ותהליכים אישיים שעברו ועודן עוברות נשים החיות בעולמנו. בפני הקוראת הולכת ונחשפת הרשת המחברת בין האישי לקולקטיבי, בין הממשי לסימבולי ובין ההיסטורי לעכשווי. תנועה אינטגרטיבית זו מתאפשרת גם בזכות אחת מחוזקותיו העיקריות של ספר רחב יריעה זה – עמדתה הביקורתית של נצר כלפי המהותנות שאפיינה חלקים מכתיבת יונג עצמו וחלק מממשיכי דרכו. נצר אינה מתייחסת אל ארכיטיפ הנשיות ואל המיתוסים והאגדות שנגזרו ממנו במנותק מתהליכים חברתיים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה של האנושות; לתפיסתה, מיתוסים נשיים (ובכללם מיתוסים דכאניים) הושפעו מן התרבות הפטריארכלית ושירתו אותה. לאורך ההיסטוריה האנושית הופנמו הדברים אל תוך הלא מודע הקולקטיבי ואל מה שנצר מכנה התודעה הנשית או המרקם הנשי בעולם.
ובזה חשיבותו הגדולה של ספר זה עבור נשים וגברים בנות ובני תקופתנו, שבה הקול הנשי (הממשי, וכאיכות נפשית) הולך ושב מגלותו: המיתולוגיה, מעשיות העם ויצירות תרבותיות נוספות הנפרשות בין דפיו עשויות לספק הזדמנות למפגש מדריך ומפרה עם הגניאלוגיה הנשית העמוקה והקדומה שכל אחת ואחד מאיתנו נושא בתוכו והוא חלק ממנה. נצר מציעה לקוראיה הצטרפות אל אחווה נשית ששורשיה משתרגים עד לשחר התרבות האנושית.