תכן העניינים

תוכן העניינים / מסע הגיבורה


מבוא
חלק ראשון  היערכות למסע
1. שלטון 'האם-הגדולה'
2. האישה במלכוד התרבות הפטריארכאלית
א. פחד-דמוניזציה-הדרה
ב. השתקת האישה – קומפלקס אכּו-נרקיס
ג. בשבי המבט המיתי
ד. פחד מהפאם פאטאל מול הערצת המדונה
ה. אונס וגילוי עריות
ו. מלכודת אידיאל היופי
ז. אידיאל הסבל הקורבני-מזוכיסטי וההקרבה העצמית
ח. ביטויי המלכוד הנשי ביצירה הסיפורית
חלק שני  תחנות במסע
3. ייחודו של מסע הגיבורה
4. העלמה הנצחית, הפואלה
א. מאפייני הפואלה
ב. קומפלקסים של הפואלה
ג. תרדמת פואלית, בשבי האם והאב
ד. רוחניות, ארוטיות, אקטיביות
ה. גאולת הפואלה וריפויה
5. בנות ואימהות
א. אינטימיות אם-בת
ב. קומפלקס אם
ג. חידוש הקשר אם-בת
6. בנות ואבות – קומפלקס אב
7. המסע אל הגברי
א. התפתחות האנימוס
ב. הפאלוס הסמלי
ג. נשים לוחמות
ד. שילוב הגברי והנשי
8. הגוף הנשי – נחשק ודחוי
א. היחס אל גוף האישה ואל מיניותה
ב. על הדם הנשי – נידה ונידוי
ג. הקשר בין מצוקות הנפש למחלות
9. מעבר מנערות לנשיות
א. חניכת המתבגרת וטקסי מעבר
ב. חניכה משובשת
ג. תיקון עכשווי
ד. על פצע ודימום בחניכת הנערה
10. מסע אל הזוגיות
א. מכשלות בדרך אל הזוגיות
ב. אינדיבידואציה בעקבות האהבה
ג. חיי נישואין
11. משא האימהות
12. התבגרות שנייה
א. מנופאוזה
ב. התחדשות במחצית השנייה של החיים
13. בגרות מאוחרת – לקראת זיקנה
חלק שלישי  מהות האישה והעצמתה
14. האישה והנשי
15. התודעה הנשית
16. בין חוכמה לרוחניות
17. אלות, אלים וארכיטיפים בכל אישה
18. השבת המודחק הנשי